Bulanık Teknoloji

0
504

Bulanıklık tanım olarak suda bulunan askıda katı maddelerin ışığın geçişini engellemesidir. Kil silt, ince parçalanmış organik maddeler, yosunlar, diatometreler, demir bakterileri ve diğer mikroorganizmaların oluşturduğu içme suyu kalitesi için önemli olan fiziksel bir parametredir. Bu maddeler kolloidal büyüklüğünden, iri taneciklere kadar değişik tane büyüklüğünde-çapında olabilir.

Bulanıklık, kum gibi askıda olan maddelerden kaynaklı olarak meydana geliyorsa tehlikeli bir durum oluşturmaz ve giderimi de çökelme ve filtrasyon işlemleri ile giderilebilir. Kil gibi koloidal maddelerin giderimi ise çok daha güçtür.

Nehir sularında bulanıklık genelde yüksektir. Bunun asıl nedeni ise yağmur sonucu nehre taşınan topraktır. Göllerde diğer durgun sularda bulanıklık kolloidal haldeki maddelerden dolayı meydana gelmektedir. Ayrıca göller, evsel veya endüstriyel atıksular karışması sonucu organik kirliliğin nüfuz etmesi ve organik madde kullanımı sonucu hızla çoğalan bakterilerin bulanıklığı artırması sonucu tüksek bulanıklık değerlerine ulaşabilirler.
Bulanıklığın üç bakımdan önemi vardır:
-Estetik Görünüm: Estetik bakımdan su ne kadar sıhhi olursa olsun istenmez, memnun olunmaz ve şüpheyle bakılır. Çünkü askı haldeki maddeler, içinde sağlığa zarar veren mikroorganizmalar bulundurabilir. Estetik anlamda hoş bir görüntü içermeyen bulanıklık, tat anlamında da sular için sakıncalık arz eder.
-Filtre Edilebilirlik: Sudaki bulanıklık ne kadar fazla olursa suyun filtre edilebilmesi o kadar güçleşir. Buna ek olarak bulanıklığın yüksek olması filtre işlemi maliyetini arttırır.
-Dezenfeksiyon: Bulanıklık, mikroorganizmaların dezenfektan ile temas olasılığını düşüreceği için uygulana dezenfeksiyon işleminin verimini düşürür. Bunun sonucu olarak istenilen dezekfeksiyon koşullarının sağlanması için daha fazla dezenfektan harcanmasına ve maliyetin de artmasına neden olur.
Bulanıklık ölçümü temel olarak numuneye gelen ışığın bulanıklık tarafından kırılması, yansıması, absorblanması ve dağılması prensibine dayanır.
Bulanıklığın ölçüsü, 1 litre suda çözülen 1 mg SiO2’ninsuya 1 bulanıklık birimi vermesi olarak tanımlanır.
1 bulanıklık birimi = 1 mg/L SiO2
İçme suyu kalitesi açısından bakılan ve fiziksel bir özellik konumunda olan bulaklık parametresi belirtilen giderim yöntemlerinden önce “Ne kadar gidereceğim veya giderilecek bulanıklığın miktarı-seviyesi ne kadardır?” sorularına cevap bulmak için bazı cihazları kullanarak bulanıklığın miktarını ölçeriz. Sizlere bu haftaki yazımda ölçüm için genelde kullandığımız bir cihazı tanıtmış olacağım.
Kullandığımız teknolojiye geçmeden önce bu cihazın birimin ve standardı vermek istiyorum. Enstrümantal ölçüm sonuçları ile elde edilen bulanıklık değerleri Nephelometric Turbidity Unit (NTU) olarak ifade ediir. Bulanıklık değerleri NTU birimi ile belirlenmiş olmasına karşın TS 266 (içme suyu kalitesi Türkiye standartları)’da JTU (Jackson Turbidity Unit) ya da buna eşdeğer olan mg/L SiO2 birimi ile ifade edilmiştir.
İller Bankası Laboratuvarında yapılan bir çalışmada yaklaşık;
1 NTU =~ 2,5 JTU = 2,5 mg/L SiO2 oranı saptanmıştır.

Nephelometric Yöntem; bulanıklık ölçmek amacıyla kullanılan bir teknolojidir. Yöntemin esası ve prensibini de şu şekilde özetlersek; belirli bir yönde dağılan ışık yoğunluğu esas alınarak belirlenir. Bunun için belirli şartlar altında numunedeki ışık dağılım yoğunluğu ile aynı şartlarda standart bir referans çözeltideki (kalibrasyon amacıyla kullanılan) ışık dağılım yoğunluğunun karşılaştırılmasına dayanır. Bir numunedeki ışık dağılım yoğunluğu ne kadar büyükse bulanıklık da o kadar büyüktür.
Bu yöntem doğrultusunda da bulanıklık ölçer için genelde kullanılan teknoloji Turbidimeter cihazıdır. Kullanılışı açısından kolaylığı ve laboratuvarlarda tercihi ile en çok tercih edilen türü ise HACH-2100 N Turbidimeter’dir..Cihazın kullanım amacını ve çalışma mantığını kısaca sizlerle paylaştım.

Bu haftaki yazımda; önce yazımda paylaştığım renk parametresi ile aynı öneme sahip bulanıklık parametresini ve ölçüm teknolojisini paylaştım. Her iki analizin de tespiti biz çevre mühendisleri çok değerli ve önceliklidir. Bu iki parametrenin belirlenmesinde kullandığımız teknolojiler genel anlamda bunlardır. Sonraki yazımda görüşmek dileğiyle… Beyaz kalın…

 

Hazırlayan : Betül Sena SAĞLAM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz