Derin Bir Nefes , Dalıyoruz !

0
341

Tüm yüksek yapılı organizmaların oksijene ihtiyacı vardır. Oksijen denildiğinde her ne kadar aklımıza havadaki miktarı gelse de sudaki canlılar için de oksijen gereklidir. Peki biz sudaki oksijeni neden ve nasıl ölçeriz?

Neden Sudaki Oksijen?
Çevre mühendisleri olarak özellikle de atık su arıtımında kirliliğin giderilmesi için bazı uygulamalar yapılır ve bunların başında da havalandırma prosesi yani oksijenle reaksiyon gelir. Amaç sudaki iyon halinde bulunan kirleticileri oksidasyon-redüksiyon yani redoks tepkimeleriyle çökelebilirliğini sağlamak ve bu sayede dipten kolayca uzaklaştırmak. Bu redoks tepkimeleri için de iyon halinde bulunan kirleticiler elektron ihtiyacını karşılamak isterler. Bu elektron ihtiyacını karşılayacak olan element ise ortamın oksijenlilik durumuna göre değişir.

Nasıl Ölçeriz?
Girişte de bahsettiğim üzere atık su arıtıma tesisleri muhtevasındaki kirlilikleri gidermek için belli başlı ana proseslerden oluşurlar:
-Anaerobik ortam; oksijensiz kısım
-Anoksik ortam; çözünmüş oksijen konsantrasyonunun, belirli bazı mikroorganizma gruplarının elektron akseptörü olarak oksitlenmiş durumdaki azot, sülfür ve karbonu tercih etmesine yol olacak derecede az olduğu durumdur.
-Aerobik ortam; oksijenli kısım (havalandırma tankı olarak bilinir.)
Bu ortamlarda atık su içindeki iyonoze haldeki kirliliği gidermede oksijen veya diğer gazlar kullanılır. Ortamda oksijen kullanılıp kullanılmayacağını ise ortamdaki redoks tepkimleri yani elektron alış verişiyle anlarız. Bu anlamanın da tek bir göstergesi ve yeknolojisi mevzuttur: ORP…

2 (2)

Bu noktada ORP’nin uygulaması nedir?
-ORP; Oxidation Reduction Potential tanımının baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır.
Anlamı; oksidasyon indirgeme potansiyelidir. Bir çözeltinin oksitlendirme veya indirgeme gücünü milivolt (mV) değeri olarak belirleyici bir ölçümdür. Redoks potansiyeli olarakta adlandırılır.
“Kısaca, ORP ölçümü suyun kalitesini belirler.” Ölçüm sonucu pozitif bir değer çıkmışsa bu suyun oksidasyon yani paslandırma ve bozucu/çürütücü etkilerinin olduğunu, negatif bir değer çıkmışsa bu suyun paslanmayı engelleyici özellikte yani antioksidan güce sahip olduğunu gösterir.
-Bizim içinse kullanım alanı olarak arıtma tesislerinde ortamların anaerobik veya anoksit olup olmadığını ayırt etmek için kullanılan bir cihazdır, ORP. Bunun sonucuna göre de kullanılacaksa kimyasal madde belirlenir ve seçilir (iyon halleri ve elektron alıcılarına göre).

Bu haftaki yazımda sizlere oksijeni ölçmekteki asıl amacımızın redoks tepkimesinin belirlenmesi olduğunu ve uygulamalarımızdaki önemini açıklamaya çalıştım. Umarım havalı bir bakış açısı katmışızdır…
Hazırlayan : Betül Sena SAĞLAM

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz