GitHub – ducaale / ht at webdesignernews.com

0
90

Yine Rust’ta başka bir HTTPie klonu.

asciicast

Kurulum

Homebrew aracılığıyla macOS’ta

demleme musluğu ducaale / ht-rs demleme kurulumu ht-rs

AUR aracılığıyla Arch Linux’ta

ht-bin AUR paketi

yay -S ht-bin

İkililerden

Sürüm sayfası Linux, macOS ve Windows için önceden oluşturulmuş ikili dosyalar içerir.

Kaynaktan

Rust 1.46 veya sonraki bir sürümünün kurulu olduğundan emin olun.

Kullanım

ht 0.4.0 KULLANIM: ht [FLAGS] [OPTIONS] <[METHOD] URL> [REQUEST_ITEM]… BAYRAKLAR: – çevrimdışı HTTP isteklerini herhangi bir yere göndermeden oluşturun -j, –json (varsayılan) Komut satırındaki veri öğeleri JSON nesnesi olarak serileştirilir -f, –form Komut satırındaki veri öğeleri serileştirilir form alanları olarak -m, –multipart –form’a benzer, ancak her zaman bir multipart / form-data isteği gönderir (yani, dosyalar olmadan bile) -I, –ignore-stdin Stdin -d, – okumaya çalışmayın -download -c, –continue Kesilen bir indirmeye devam et -v, –verbose Tüm isteği ve yanıtı yazdır -q, –quiet Stdout veya stderr’e yazdırmayın -S, –stream Yanıtı her zaman akışla yayınlayın body -h, –help Yardım bilgileri yazdırır -V, –version Sürüm bilgilerini yazdırır SEÇENEKLER: -A, –auth-type Kimlik doğrulama mekanizmasını belirtin [possible values: Basic, Bearer]
-a, –auth
-o, – çıktı Çıktıyı stdout -p, –print yerine DOSYA’ya kaydedin Çıktının ne içermesi gerektiğini belirten dize –pretty Çıktı işlemeyi kontrol eder [possible values: All, Colors, Format, None]
-s, –style Çıktı renklendirme stili [possible values: Auto, Solarized]
–default-şeması URL ARGS’de belirtilmezse kullanılacak varsayılan şema:
<[METHOD] URL> İsteğe bağlı bir HTTP yöntemi ile başlayan istek URL’si
… İsteğe dahil edilecek isteğe bağlı anahtar / değer çiftleri

Ürün İste

ht, başlıkları, istek gövdesini, sorgu dizesini vb. ayarlamak için HTTPie’nin istek öğesi sözdizimini kullanır.

= /: = istek gövdesinin JSON alanlarını ayarlamak için (= dizeler için ve: = diğer JSON türleri için). == sorgu dizeleri eklemek için. @ çok parçalı isteklerdeki dosyaları dahil etmek için, örneğin resim@hello.jpg veya resim@hello.jpg; yazın = resim / jpeg. : başlık eklemek veya kaldırmak için, örneğin bağlantı: canlı tutma veya bağlantı :. ; boş değerlere sahip başlıkları dahil etmek için, örneğin değer içermeyen başlık ;.

Örnekler

# Bir GET isteği gönderin ht httpbin.org/json # {“name”: “ahmed”, “age” gövde ile bir POST isteği gönderin: 24} ht httpbin.org/post name = ahmed age: = 24 # Bir GET gönder sorgu dizisi id = 5 & sort = true ht get httpbin.org/json id == 5 sort == true # Bir GET isteği gönderin ve 12345 ht değerine sahip x-api-key adlı bir başlık ekleyin ht get httpbin.org/json x- api-key: 12345 # Bir PUT isteği gönderin ve sonucu daha az ht koymak için yönlendirin httpbin.org/put id: = 49 yaş: = 25 | less # Res.json ht -d httpbin.org/json -o res.json indirin ve kaydedin

Sözdizimleri ve kullanılan temalar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz